torsdag 24. mars 2011

Praksisseminar med HIST

Hjemme med sykt barn og da byr muligheten seg til å skrive et innlegg før mormor kommer for å avlaste.

Selv skal jeg på praksisseminar med HIST. Tema for samlingen er blant annet erfaringsutveksling rundt utprøving av ny praksismodell for studentene.

Endringene i lærerutdannnigen krever fagpraksis i de fagene studentene har og jeg har noen tanker og ser utfordringer rundt dette.

  • Utfordrende å tilrettelegge flere uker praksis hvor fokuset skal ligge på noen få fag.

  • Ivareta den gode praksis og kultur som er utviklet i norsk skole over tiår. Herunder generell del av læreplanen og et stort fokus på lærerrollen, klasseledelse og organisering.

Norsk skole har vinglet nok fra grøftekant til grøftekant!

Det er bra at vi etterhvert får lærere med en bedre faglig tyngde - det tror jeg på sikt vil heve læringstrykket og gi økt læring. Jeg tror norsk skolepolitikk er på rett vei med de grep som nå tas. Men vi må ikke komme dit at vi nå bare har fokus på fag. Samfunnsmandatet til norsk skole er så mye mer og krevende enn det. Det er det lett å glemme med nasjonale kartlegginger, nasjonale prøver, brukerundersøkelser for elever/ foreldre/ lærere, internasjonale undersøkelser og sammenligninger osv. - alle med et stort fokus på faglig utvikling og ståsted. I alle fall er det disse delene som ofte blir vektlagt, og da spesielt av politikkere og media. Da er ofte agenda satt og det er en krevende jobb å være skoleleder som skal ballansere det hele.

1 kommentar:

  1. Olga Dysthe sier også noe om dette i artikkelen "Læringssyn og vurderingspraksis". I iveren over å teste elever i ulike sammenhenger, er det en fare for at vi kunnskap som ikke så lett lar seg teste i form av kartleggingsprøver og nasjonale prøver blir oppfattet som mindre viktig. Tror nok også skolen må jobbe veldig målrettet for å endre en vurderingskultur som nok henger igjen i et behavioristisk læringssyn.

    SvarSlett