mandag 28. februar 2011

Skoleblogg

Blogging handler om å få fram tanker som opptar deg og som du ønsker andre skal lese. Konkurransen om oppmerksommheten er stor og meningsytringene er mange.

Om man ønsker å nå fram, vekke interesse hos lesere, må man spisse budskapet - kanskje være litt provoserende... om man ønsker å bli lest og skape debatt. Blir man for generell når man ikke opp/ blir ikke lest.

Det å opptre som skoleleder i det offentlige rom kan i så måte oppleves som utfordrende og kanskje til og med vanskelig, da det ofte handler om å opptre taktisk lurt når man uttaler seg som skoleleder.

Balansegangen mellom å nå ut med et budskap/ en tanke og det å unngå å være utleverende, bli feiltolket eller å utilsiktet provosere parter er noen fallgruver jeg ser for meg.

Så spørsmålet er hvordan man utfordrer tilstrekkelig og er interessant nok til å bli lest uten å havne i beskrevne fallgruver?