fredag 18. mars 2011

Personalmøte

Sitter her og tenker igjennom personalmøtet vi gjennomført på onsdags ettermiddag. Ikke ofte vi har anledning til å samle alle ansatte til felles drøfting av saker som opptar oss som jobber ved skolen. Begrunnelsene for dette skal jeg la ligge, men heller berette litt om av hva vi gjorde.

Skolen vår, som de fleste andre skoler, mottar eller opplever fra tid til annen situasjoner hvor barn og foresatte er involvert som er vanskelige. Mange ansatte opplever disse situasjonene som svært utfordrende og sakene havner ofte hos oss i ledelsen. Vi har derfor grunnet litt på hva vi kan gjøre for å styrke ansattes kompetanse til å takle  og stå i slike vansklige saker/ situasjoner. I alle fall der og da... for vi i ledelsen er ikke ofte den som får første henvendelse.

Vi landet etterhvert på casejobbing med innlagt rollespill. I samarbeid med PPT og helsesøster fant vi fram til fire caser som vi mente var sannsynlige at kunne oppstå. Deretter fordelte vi i ledelsen casene i mellom oss og laget en beskrivelse av hva casene omhandlet. Vi delte også inn alle ansatte i fire grupper, som skulle behandle en case hver.

Casene vi velgte ut var:
  • Intriger i mellom foresatte.
  • Konflikt mellom foreldre som har vært gjennom et samlivsbrudd.
  • Utfordrende foreldremøte hvor en foresatte setter en ny agenda som lærer ikke er forberdt på.
  • Henlagt bekymringsmelding levert av en lærer med påfølgende sinte foreldre.
Etter casebehandlingen la vi opp til en plenumsgjennomgang av hva de enkelte gruppene hadde erfart og diskutert. Det hele var planlagt til to klokketimer inkludert en matbit.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar